МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ»

11–12 березня 2022 р., м. Харків


Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної юридичної науки України. В сучасних умовах усі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для кожного вченого. Постійно з'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

Секції конференції:

СЕКЦІЯ 1. Історія та теорія держави та права, філософія права.

СЕКЦІЯ 2. Конституційне право, муніципальне право.

СЕКЦІЯ 3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право.

СЕКЦІЯ 4. Господарське право та процес.

СЕКЦІЯ 5. Трудове право, право соціального забезпечення.

СЕКЦІЯ 6. Екологічне право, земельне право, аграрне право.

СЕКЦІЯ 7. Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.

СЕКЦІЯ 8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія; кримінальний процес, криміналістика.

СЕКЦІЯ 9. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Форма проведення конференції: заочна.

Для участі у конференції необхідно:

1. До 9 березня 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

2. Заповнити анкету учасника на сайті Східноукраїнської наукової юридичної організації.

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ОНЛАЙН

3. Сплатити організаційний внесок (190 грн.).

Реквізити для сплати організаційного внеску надає організаційний комітет конференції після успішного проходження рецензування тез.

Копію квитанції необхідно надіслати на електронну пошту.

Назва файлів має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та містити у другий часті слово «Тези», «Квитанція» (наприклад, Семченко С.Т._Тези, Семченко С.Т._Квитанція).

Якщо учасник бажає подати для участі у конференції тези двох або більше доповідей та отримати один збірник необхідно додатково сплатити внесок у розмірі 90 грн. за публікацію наступних тез доповіді. При цьому право на подачу тез надається лише одному учаснику або учасникам при подачі тез у співавторстві.

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет.

Вимоги до тез доповідей:

  • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: секція конференції, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

    Наприклад:

СЕКЦІЯ 6. Екологічне право, земельне право, аграрне право.

Семченко С. Т.
кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

м. Харків, Україна


ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Семченко_С.Т._Тези).
  • Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список літератури». У тексті посилання на використані джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [3, с. 12].

 

Електронний макет буде надісланий через 10 робочих днів після проведення конференції.

Розсилка друкованих збірників відбудеться через місяць після проведення конференції на поштову адресу учасників, вказану у анкеті.

Оргкомітет конференції:

Східноукраїнська наукова юридична організація

м. Харків, вул. 23-го Серпня 37б

Офіційна веб-сторінка: www.snyo.donetsk.ua

Електронна пошта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Контактний телефон: +38 066 288 43 70

Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00

Найближчі наукові заходи

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ»

11–12 березня

2022 р.

м. Харків

 

Детальніше...